Odborné školy

Odskúšanie veľkého programovania na malom predmete

DM 7 8 2016 Skoly LHradokSOŠ drevárska Liptovský Hrádok sa na základe výborných študijných výsledkov a praktického vyučovania stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo (od 1. februára 2016). Zlúčením so SOŠ lesníckou zostane v jej priestoroch iba výučba dielenských pracovných predmetov. Teoretické vyučovanie sa presunie do areálu neďalekej lesníckej „alma mater“. Nová spoločná história SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku začne 1. septembra 2016.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2016 v pdf formáte »

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk