Profil

Podieľa sa na vedeckom výskume protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb

DM 7 8 2016 Predstavujeme OsvaldNa formovaní vysokoškolských odborníkov sa prof. Ing. Anton Osvald, CSc. podieľa už štyri desaťročia. Po ukončení štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene v roku 1975 zostal pracovať na Drevárskej fakulte VŠLD (dnes Technickej univerzity) Zvolen. Vedeckú ašpirantúru obhájil v roku 1982 ako kandidát technických vied. Po habilitácii za docenta v roku 1991 v odbore „Ochrana dreva proti ohňu“ bol vymenovaný v roku 1997 za profesora v odbore „Drevárstvo“.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2016 v pdf formáte »

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk