Profil

Sherwin-Williams na Slovensku

DM 3 2016 Profil S WSherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. so sídlom vo Velkom Meziříčí je logistickým a technickým centrom firmy pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu. Zákazníci firmy z okolitých krajín nachádzajú vo Velkom Meziříčí silné zázemie, ktoré vytvára podmienky pre rýchle reakcie na ich požiadavky.

Stiahnuť celý článok z DM 3/2016 v pdf formáte »

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk