Odborné témy

ZSD SR rokovalo na valnom zhromaždení 27. novembra 2015

DM 1 2 2016 OT ZSDSROkrem nevyhnutných kontrolných materiálov a správ o činnosti, diskutovali prítomní delegáti aj o ďalších úlohách pre svoje sekcie. Stotožnili sa s doterajším smerovaním profesijnej organizácie, ktorej úlohou je pôsobiť na zlepšovanie podnikateľského prostredia v nábytkárskom a drevospracujúcom odvetví priemyslu, ako aj pomáhať členským spoločnostiam pri skvalitňovaní ich vzájomnej činnosti a informovanosti.

Stiahnuť celý článok z DM 1-2/2016 v pdf formáte »

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk