Drevársky servis

Loňské sucho a přemnožený kůrovec nadále tíží nejen zpracovatele smrku

DM 7 8 2016 Drevoservis SituaceTuzemští zpracovatelé smrkové hmoty z řad malých s středních pilařských provozů se po letech marného snažení dočkali dostatku, respektive někde i značného přebytku hmoty na trhu. Bohužel ale takové, ze které s ohledem na její kvalitu, na níž se negativně podepsaly loňské enormní sucho a následný atak kůrovce, nelze vyrobit patřičný koncový produkt.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2016 v pdf formáte »

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

DM 7 8 2016 Drevoservis CenyLoňská kůrovcová kalamita na smrkových porostech ovlivnila ceny kulatiny i v 1. pololetí letošního roku. Lesy ČR s.p. kvůli ní letos v 1. čtvrtletí snížily mýtní úmyslné těžby o cca 300 tis m3 a podobné opatření (omezení na 35 %) připravují také na 3. čtvrtletí tentokrát nejen u mýtních, ale také u předmýtních úmyslných těžeb.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2016 v pdf formáte »

Konzultační dny Dřevařského ústavu pro certifikaci řeziva

DM 6 2016 DrevoservisAuditoři Dřevařského ústavu připravili konzultační dny pro postup certifikace řeziva, které jsou určeny výrobcům a obchodníkům se stavebním řezivem. Certifikace stavebního řeziva je zákonná povinnost pro každou firmu, která uvádí tento druh výrobku na trh.

Stiahnuť celý článok z DM 6/2016 v pdf formáte »

NIL 2

DM 5 2016 Drevoservis NIL2Pod touto tajemnou zkratkou postupně zveřejňuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem výsledky druhé etapy Národní inventarizace lesů (NIL), jejíž údaje vzbuzují naděje, vyvolávají spekulace a otevírají otázky další. Pro zpracovatele dříví je zásadní, zda se výše a struktura dodávek surového dříví změní oproti dosud zveřejněným předpokladům.

Stiahnuť celý článok z DM 5/2016 v pdf formáte »

Mají malé firmy v ČR šanci dlouhodobě přežít?

DM 3 2016 DrevarskyservisMezi hlavní důvody trvalého úbytku malých a středních pilařských kapacit patří především jejich výrazně nižší produktivita práce ve srovnání s velkými pilami, kterým nemohou konkurovat jak z hlediska technologického vybavení, tak ani po stránce pořezu v přepočtu na jednoho pracovníka, který je řádově 7–10 krát menší.

Stiahnuť celý článok z DM 3/2016 v pdf formáte »

To, co nezmohla letitá jednání s LČR, se loni alespoň na čas podařilo přírodě

DM 1 2 2016 Drevoservis SituaceNa jedné straně desítky až stovky tisíc kubíků kulatiny, které měly lesnické firmy na zásobách a nemohly je prodat ani za ceny o 150–200 Kč nižší, na straně druhé rostoucí objemy méně kvalitního řeziva na pilách. Asi takto vypadala situace tuzemských těžebních firem a provozovatelů pilařských provozů ve 4. čtvrtletí 2015 způsobená enormním suchem a s ním v takřka celé střední Evropě spojenou kůrovcovou kalamitou.

Stiahnuť celý článok z DM 1-2/2016 v pdf formáte »

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

DM 1 2 2016 Drevoservis CenyRozsáhlá kůrovcová kalamita na smrkových porostech, způsobená loňským enormním suchem, která v řadě regionů České republiky zcela vyřadila plánované mýtní těžby, a s ní spojené obrovské zásoby dříví na skládkách těžebních firem, přinesly ve druhém pololetí 2015 výrazné snížení cen všech smrkových sortimentů kulatiny.

Stiahnuť celý článok z DM 1-2/2016 v pdf formáte »

Vlaňajší objem ťažby dreva na Slovensku dosiahol 9,5 mil. m3

DM 9-2015 Drevoservis LesyCelkové tržby a výnosy lesných podnikov (štátnych aj neštátnych) boli vlani v objeme 533 mil. € a oproti roku 2013 vzrástli o 13,2 %. Tržby za predaj dreva boli v objeme 430 mil. €, ked vzrástli o 11,8 %. Nárast tržieb za predaj dreva v štátnych podnikoch bol o 0,5 %, v neštátnych podnikoch o 25,3 %.

Stiahnuť celý článok z DM 9/2015 v pdf formáte »

Vadí? – Nevadí?

DM 9-2015 Drevoservis NevadiÚstav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem zveřejňuje čas od času předpoklad vývoje lesů v České republice a z něj odvozené možnosti dodávek dříví. Z nich je zjevné, že se pokles těžeb zrychluje při snižování podílu jehličnanů a zhoršování kvality dříví. Obtížný přístup k surovině se tak zpracovatelům dříví dále komplikuje.

Stiahnuť celý článok z DM 9/2015 v pdf formáte »

Jedni ani pořádně neví, komu pomáhají a pro druhé jsme nezajímaví

DM 7-8-2015 Drevoservis SituaceAsi s takovýmito pocity museli 12. června letošního roku odjíždět z jihočeské Volyně majitelé malých a středních pilařských provozů sdružených ve Společenstvu dřevozpracujících podniků ČR (SDP) ze svého jarního odborného setkání spojeného s výroční valnou hromadou.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2015 v pdf formáte »

© Drevársky magazín / Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Vydavateľ Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk