PRINTED MAGAZINE

Actual issue

DM 2017 10 titulkaSK NDrevársky magazín č. 10 obsahuje:

  Nové materiály na výrobu nábytku od popredných výrobcov,
   Postup pri stavaní modernej pílnice na spracovanie listnatej guľatiny,
   Ponuka strojov na výrobu nábytku z portfólia obchodnej spoločnosti BRAS,
   Nové ručné kotúčové a kapovacie píly s LiHD akumulátormi od firmy Mafell,
   Univerzálne adaptéry pre presné vedenie nastreľovacích pištolí Prebena,
   Priemyslové skrutkovače KMR na páskované skrutky,
   Výhody univerzálneho programového nástroja pre navrhovanie nábytku a interiérov,
   Rozoberateľné a beznáraďové nábytkárske spoje,
   Sprievodcu veľtrhom WOOD-TEC 2017 v Brne.

© Copyright Woodworking Magazine.
Publisher Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovakia, www.twd.sk