INFORMAČNÍ SERVIS

Elektronické aukcie zamerané len na ponuku duba

Kulatina dubDnes (13. septembra 2017) usporiadajú LESY SR, š.p. formou EAD ponuku dubovej guľatiny na piliarske spracovanie. Prevahu má 6 ponúk z OZ Levice v priemernej cene od 69 do 85 €/m³ v množstve 130 m³. Do elektronickej aukcie zaradili aj 5 ponúk z ostatných OZ podniku LESY SR.

Dnešné EAD bude tvoriť celkom 11 aukcií s ponukou š.p. LESY SR v objeme 567 m³ v kvalite LPV III. C, D. Iba OZ Rimavská Sobota ponúka LPV III. A, B, C, D. EAD budú prebiehať od 11:00 do 14:50 podľa zaužívaných postupov a kritérií. Cena je rôzna, od 69 do 105 €/m³ v drevine dub.

Kompletný zoznam ponuky EAD možno nájsť na stránke e-wood.sk v časti Aukcie.

Ilustračné foto

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk