INFORMAČNÍ SERVIS

PEFC predstaví krásu certifikovaného dreva v kalendári 2018

PEFC fotosutaz mDo medzinárodnej fotosúťaže „Experience Forests – Experience PEFC“ sa zapojilo aj PEFC Slovensko. Zámerom bolo zvýšiť povedomie o potrebe obhospodarovať lesy trvalo udržateľným spôsobom a vytvárať spracovateľský reťazec.

Zo Slovenska prišlo do súťaže 84 fotografií. Z nich vybrala odborná porota 5 fotografií do medzinárodného kola o „Cenu PEFC fotografie roku 2017“. Keďže má sekretariát PEFC Slovensko k dispozícii veľký výber fotografií, plánuje z nich zostaviť nástenný kalendár na rok 2018 vo formáte 320x310 mm. Kalendár bude vytlačený na certifikovanom PEFC papieri.

Všetci priatelia lesov a dreva sa môžu prihlásiť na zakúpenie kalendára PEFC 2018. Zakúpiť si ho môžu za výrobnú cenu. Konečná suma kalendára bude záležať od objednaného množstva. Objednávatelia kalendára 2018 si môžu nechať dotlačiť aj firemné logo.

Podrobnosti: www.pefc.sk

Foto: S fotografiou s názvom Hra lúčov obsadil tretie miesto vo fotosúťaži PEFC „Objavuj les, objavuj PEFC“ Emil Rakyta zo Zvolena

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk