INFORMAČNÍ SERVIS

Nové logo dodávateľa guľatiny len v odtieňoch zelenej farby

Lesy SR nove logo1LESY SR, š.p. začali od 1. 8. 2017 používať nové logo. Zachovali pôvodný motív vyjadrenia svojho zamerania vo forme siluety ihličnatého stromu. Vyjadrujú tým prevahu dreviny, ktorou sa prednostne zaoberajú pri pestovaní, zveľaďovaní porastov, ťažbou a dodávkami na spracovanie v piliarskych závodoch.

Lesy SR nove logo2 

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk