INFORMAČNÍ SERVIS

Hlasování v anketě Strom roku 2017 začalo

Lipa Lipka2Ve čtvrtek 15. června odstartovalo hlasování o Strom roku 2017, v němž se bude rozhodovat o stromu s nezajímavějším příběhem a největší podporou veřejnosti.

Do finále postoupilo 12 kandidátů z osmi krajů, kteří usilují o odborné ošetření a postup do evropského kola soutěže. Ale ani ostatní stromy nepřijdou zkrátka. Hlasování v anketě je zpoplatněné a finance získané pro jednotlivé finalisty se využijí k jejich ošetření či novým výsadbám. Vybraného finalistu je možné podpořit zasláním DMS nebo zakoupením a vyplněním hlasovacího archu.

Hlasování bude probíhat až do 15. září. Podrobnosti jsou dostupné na www.stromroku.cz.

Oblíbenou anketu letos již po šestnácté pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí.

Foto: Strom roku 2016 – Lípa z Lipky

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk