INFORMAČNÍ SERVIS

Otvorili lesný park Belian

Lesny park Belian mOpodstatnenosť členstva v PEFC Slovensko dokladujú Lesy s.r.o. Banská Belá zvýšenou starostlivosťou o prirodzené hospodárenie v lese a starostlivosť o plánovanú ťažbu dreva. V minulosti dodávali drevo pre baníctvo, v súčasnosti na piliarske spracovanie.

Pri príležitosti 25. výročia založenia obecných lesov slávnostne otvorili lesný park Belian. Umiestnili ho na mieste nevyužívanej lesnej škôlky priamo pri budove spoločnosti. Hlavným tvorcom projektu je Ing. Štefan Orolin, riaditeľ spoločnosti. Myšlienku na realitu pretvorili všetci pracovníci Lesov s.r.o. Banská Belá. Za pomoci dobrovoľníkov a organizácií v obci vybudovali park za pol roka. Park má viacero stanovíšť: spoznávanie drevín, dôležitosť separovania odpadu, detskú lezeckú stenu, rozhľadňu s panoramatickou informačnou tabuľou dôležitých bodov, drevený altánok s ohniskom. Umiestnili v ňom drevené sochy, najzaujímavejší je drevený krokodíl podľa obecnej legendy.

Lesný celok leží východne od obce a zaberá polovicu jej katastrálneho územia v nadmorskej výške 410 – 840 m. n/morom. Na výmere 1090 ha je 11 % ihličnatých drevín a 89 % listnatých, z toho 58 % porastov buka. Zásluhou prísnych podmienok trvalého obhospodarovania je predpísaná ročná ťažba 8500 m³.

Povýšením Banskej Belej v roku 1878 na slobodné mesto mali povinnosť, aby mestské hory tvorili zálohu v dodávkach dreva pre potreby baníctva.

Lesy s.r.o. Banská Belá založili ako výrobno-obchodnú spoločnosť v roku 2000 pretransformovaním z Lesného obecného podniku založeného v roku 1993.

Foto: Drevený panel v lesnom parku Belian je určený na spoznávanie drevín. Foto: TASR

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk