INFORMAČNÍ SERVIS

Maturanti v Krnově vyráběli kytary, varhany i nábytek

SUSV1mVe dnech 29. – 31. 5. 2017 proběhla na SUŠ varhanářské o.p.s. v Krnově maturitní zkouška s obhajobou závěrečných prací žáků oborů Uměleckořemeslná stavba varhan, Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů a Designu interiéru.

Žáci v průběhu 4. ročníku vytváří návrh, alternativy řešení a konečný výrobek. K tomu vytváří technickou dokumentaci, při které využívají znalosti z odborných předmětů (technologie, nauka o materiálech, počítačová grafika, výtvarná příprava, technické kreslení, praktická cvičení a odborné předměty dle oborů).

SUSV2mPřed maturitní komisí svoji práci obhajují v profilové části maturitní zkoušky. U maturity je pak možno shlédnout širokou mozaiku nápadů a zajímavých výtvorů, ať už tradičních, tak i zcela inovativních. Žáci oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů vyráběli akustické a elektrofonické kytary, obor Uměleckořemeslná stavba varhan vyráběl části varhanního pozitivu a v Designu interiéru byl výstupem návrh a realizace sedacího nábytku.

SUSV3mVarhanářská škola, jako jediná svého druhu v ČR v oboru stavba varhan, je sice menší, což není ovšem žádným handicapem, ba naopak, díky menšímu počtu žáků nabízí všem individuální přístup. Žáci jsou vedeni zkušenými pedagogy, mají možnost své práce konzultovat s odborníky, jsou jim umožněny odborné exkurze a praxe. Tyto aktivity se následně projevují v jejich zajímavých pracích. Pro ilustraci uvádíme několik obrázků výrobků, které bylo možno vidět u letošních maturitních zkoušek.

Autor: Jiří Holinka (foto: Z. Zatloukal)

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk