Dřevařský servis

Jaké jsou cesty ke zvýšení spotřeby dříví v ČR?

DM 9 2017 Drevoservis VVUDVýzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p. (VVÚD) realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku mezi významnými státními i soukromými institucemi.

Stáhnout celý článek z DM 9/2017 v pdf formátu »

Značný objem napadeného dříví se s dalším rojením kůrovce jen tak nesníží

DM 7 8 2017 Drevoservis SituacePožadavky nadnárodní společnosti IKEA využívat od roku 2020 pouze dřevo certifikované systémem FSC jsou pro české dodavatele diskriminační. Ministerstvem zemědělství ČR loni proklamovaná podpora investic do nových technologií, cílená na zvýšení pořezu domácích zpracovatelů a tím omezení stále se zvyšujícího exportu u nás těženého dříví, je zatím takříkajíc „u ledu“.

Stáhnout celý článek z DM 7-8/2017 v pdf formátu »

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

DM 7 8 2017 Drevoservis CenyKalamitní stav v českých lesích se i letos, již třetím rokem po sobě, promítá do vysokého podílu nahodilé těžby, která uvolňuje na trh nebývalé množství méně kvalitního dříví především z oblasti střední a severní Moravy.

Stáhnout celý článek z DM 7-8/2017 v pdf formátu »

Pálíme málo dříví?

DM 4 2017 Drevoservis PalenidriviPodle OECD se v roce 2007 spálilo ve světě 40 % z vytěženého dříví (v rozvojových zemích přes 80 %) a v roce 2012 bylo podle Verband Deutsche Papierfabrikanten na světě spáleno 53 % vytěženého dříví. Jak velký podíl z vytěženého dříví skončí v ohni u nás?

Stáhnout celý článek z DM 4/2017 v pdf formátu »

Nepotřebujeme lesnicko-dřevařský fond, ale kvalifikované ministerstvo

DM 3 2017 Drevoservis FondV roce 1995 vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) Zprávu o stavu lesního hospodářství České republiky za rok 1994, jako přehled hospodaření resortu provázaný na data národní ekonomiky. Od té doby vychází tzv. „Zelená zpráva“ každoročně a časovými řadami vyjadřuje vývoj lesního hospodářství a zčásti i zpracování dříví. Protože nepříznivý průběh některých trendů MZe nekoriguje, dočítáme se o nich už 20 let.

Stáhnout celý článek z DM 3/2017 v pdf formátu »

Cenu guľatiny naznačujú prvé elektronické aukcie dreva v roku 2017

DM 3 2017 Drevoservis EADLESY SR, š.p. ešte nerámcovali objem guľatiny, ktorý vyťažia v roku 2017 a dodajú slovenským piliarskym firmám. V závere januára (25.–26. 1. 2017) ponúkli v 26 elektronických aukciách dreva (EAD) 33 050 m3 ihličnatých priemyselných výrezov v drevinách smrek, jedľa.

Stáhnout celý článek z DM 3/2017 v pdf formátu »

Místo nových pil by to chtělo podpořit ty stávající, ne však pouze tzv. na oko

DM 1 2 2017 Drevoservis SituaceNa podzimním odborném setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP) zazněly i četné a nezřídka kritické názory majitelů malých a středních pilařských provozů na činnost Ministerstva zemědělství ČR (MZe) v souvislosti s jeho některými připravovanými projekty.

Stáhnout celý článek z DM 1-2/2017 v pdf formátu »

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

DM 1 2 2017 Drevoservis CenyDva mimořádně suché roky po sobě spolu s výrazně nadprůměrnými teplotami v zimním období mají extrémní dopad na lesní porosty napříč Českou republikou. Kvůli přetrvávajícímu srážkovému deficitu dochází k tzv. chřadnutí lesa, jehož důsledkem je např. u smrkových porostů přemnožení podkorního hmyzu (kůrovce), jehož enormní výskyt na severovýchodě země je označován za katastrofální.

Stáhnout celý článek z DM 1-2/2017 v pdf formátu »

Prednosť majú dostať domáci spracovatelia dreva

DM 11 2016 DrevoservisLESY SR, š.p. prostredníctvom svojich odborníkov pripravili pre formovanie lesníckej politiky nové zásady a priority. Obchodná politika štátneho podniku má zefektívniť obchodovanie s drevom. Po novom majú lesníci skúmať rating obchodných partnerov, upraviť dobu splatnosti zmlúv, zabezpečiť, aby odberateľmi boli domáci spracovatelia dreva.

Stáhnout celý článek z DM 11/2016 v pdf formátu »

Piliarsky priemysel v Rakúsku

DM 10 2016 DrevoservisRakúsky piliarsky priemysel má stabilnú výkonnosť a v medzinárodnom porovnaní patrí do desiatky najväčších výrobcov reziva (7. miesto), vo vývoze reziva je na 6. pozícii. Ročne vyprodukuje 8,7 mil. m3 ihličnatého reziva. Rakúsky drevospracujúci priemysel má 1350 firiem s 25 500 zamestnancami. Porez guľatiny je v 1050 závodoch (78 % z celého odvetvia).

Stáhnout celý článek z DM 10/2016 v pdf formátu »

© Dřevařský magazín / Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem vydavatele.
Vydavatel Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3, Slovenská republika, www.twd.sk