úterý 23. červenec 2019 3:35
Registrace    

Elektronická forma učebnice pre drevárske vysokoškolské štúdium

Rozsiahla nová vysokoškolská učebnica pre študentov Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen je na CD nosiči. Modernú učebnú pomôcku „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“ zostavila prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD. prehľadným heslovitým spôsobom.

Spoluautori z Drevárskej fakulty TU Zvolen doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD., Ing. Iveta Mitterová, PhD. Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Emília Orémusová, PhD., Ing. Ľudmila Tereňová, PhD. Ing. Veronika Veľková, PhD. a Ing. Martin Zachar, PhD. spracovali nosné témy z oblastí:

• Úvod do požiarneho inžinierstva
• Teória horenia a dynamiky požiaru
• Chémia horenia a hasenia
• Protipožiarna bezpečnosť stavieb
• Stavebné materiály v protipožiarnej ochrane
• Skúšobníctvo v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti
• Hodnotenie horľavých látok
• Záchranárska technika a technológia
• Zisťovanie príčin požiaru

Jej inovatívnym prínosom je, že tvorí aktívny elektronický dokument, čo umožňuje preklikávanie medzi podkapitolami každého predmetu, aj medzi predmetmi, sebahodnotiacimi otázkami a odpoveďami, tiež relevantnými internetovými stránkami s aktuálnymi legislatívnymi dokumentmi. Výborným pomocníkom je dvojjazyčný terminologický slovník základných pojmov, aj súhrnom kľúčových slov, použiteľných v ďalšom doplnkovom štúdiu odporúčanej cudzojazyčnej literatúry pre študentov v študijnom odbore Záchranné služby.

Ohodnotili ju ako výnimočná publikácia pre Drevársku fakultu. Je výsledkom dlhoročného úsilia špičkových pedagógov pri výučbe odborných predmetov modernou formou.

Ilustračné foto

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!