středa 23. leden 2019 17:58
Registrace    

Štúdium na SOŠ v Poprade atraktívne vďaka 3D učebni

SOŠ v Poprade (na Okružnej ulici) vychováva stredoškolákov len pre žiadané profesie na regionálnom trhu práce. Túto koncepciu založili pred dvoma rokmi. Absolventi tak dosahujú až 90-percentnú úspešnosť pri získaní zamestnania.

V sieti učebných a študijných odborov majú vzdelávacie úrovne:

  • učebné odbory (2- a 3-ročné) – murár, stolár, inštalatér
  • študijné odbory (4-ročné) – obchodný pracovník, mechanik hasičskej techniky
  • nadstavbové štúdium (2-ročné) – stavebníctvo a strojárstvo.

Pre ozrejmenie takéhoto pohybu: darí sa stavebným remeslám  (stolár, tesár, murár) a obchodným pracovníkom so zameraním na služby (ubytovanie, stravovanie, predavačka v obchodnom reťazci). Bez záujmu deviatakov prestali vyučovať remeselníkov pre klampiarske práce!

Škola má 300 žiakov a pomerne dobre vybavené učebne a dielne. Škola je úspešná s projektom zvýšenia počtu žiakov na praktické vyučovanie cez prioritu „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Štúdium zatraktívnili vybudovaním 3D učebne. Odborné školstvo je drahé, keď sa učia robiť s reálnym materiálom. Žiaci v 3D učebni majú k dispozícii najnovšie stroje a prístupné technológie. Keď pri výcviku žiak pokazí viac reálneho materiálu, škodu nemožno napraviť, v 3D učebni pracuje vo virtuálnom prostredí a materiál sa vracia do skladu pre ďalšiu úlohu. Na vybudovanie takejto učebne potrebovala škola 785 tisíc €.

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!