středa 23. leden 2019 17:57
Registrace    

Užšia spolupráca drevárskych a lesníckych vysokých škôl vo vede a výskume

Technická univerzita Zvolen schválila nových členov vedeckej rady, ktorými sú prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD. – rektorka Mendelovej univerzity v Brne a prof. Ing. Petr Sklenčka, CSc. – rektor Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. odovzdal menovacie dekréty členov vedeckej rady aj ďalším dvom predstaviteľom fakúlt TU Zvolen.

Na zasadnutí vedeckej rady (24. 4. 2018) schválili návrh na menovacie konanie Doc. Ing. Antona Gefferta, CSc. na profesora v odbore Technológia spracovania dreva. Téma práce: Zhodnotenie najvýznamnejších technologických odpadov z výroby buničiny a papiera.

Pri príležitosti 70-ročného životného jubilea vedecká rada schválila Dr. h. c. prof. RNDr. Mariánovi Babiakovi, PhD. čestný titul „profesor emeritus“. Pôsobil na univerzite viac ako dve desaťročia, zastával aj funkciu dekana Drevárskej fakulty, viedol katedru Náuka o dreve.

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!