čtvrtek 23. leden 2020 21:04
Registrace    

V loňském opět mimořádně suchém roce kůrovcová kalamita v českých lesích postupovala takovým tempem, na které vlastníci lesů v některých regionech již nestačili reagovat. Podle odhadu z konce října 2018 měl totiž objem vytěžené smrkové kůrovcové hmoty činit cca 10–12 mil. m3 a celkový objem v lesích napadeného dříví cca 15–20 mil. m3, což by bylo více jak roční etát. Rovněž alarmující je pak prognóza pro rok letošní, hovořící, za předpokladu pokračujícího sucha, až o minimálně 30–40 mil. m3. Mizející lesy v některých oblastech proto dělají vrásky na čelech nejen lesníkům, ale i zpracovatelům dřevní hmoty, zejména smrkové, co a jak budou řezat, až smrku nebude. V tomto duchu se nesl hlavní program podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 9. 11. 2018 na půdě akciové společnosti MATRIX z Třebešova na Rychnovsku.

Jedním z hlavních důvodů současného a podle posledních statistik doslova alarmujícího stavu výskytu kůrovce v dnes nejpostiženější oblasti ČR v kraji Vysočina (viz předchozí článek tohoto vydání DM), je celková výměra lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa, čítající 207 902 ha. Tato značná 31% lesnatost a k tomu 70% zastoupení smrku z něj podle lesních odborníků dělá území s obrovským potenciálem pro šíření kůrovce.

Souhra různých faktorů s negativními účinky na lesní porosty, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla i ve II. pololetí loňského roku k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na celém území České republiky, kde se loni podle posledních odhadů vytěžilo 12–14 mil. m3 kalamitního dříví a dalších 5–8 mil. m3 už nebylo reálné vytěžit. Přetrvávající přetlak dřevní hmoty na trhu vedl k dalšímu skokovému snížení cen kulatiny u takřka všech hlavních sortimentů nejen v jehličnatých, ale i listnatých dřevinách. U jehličnatých pak zejména u smrku a borovice, které např. v kalamitou nejvíce zasaženém kraji Vysočina byly ve třídě III A / III B k mání i za 1100 respektive 1200 Kč/m3, ve třídě III C za 900 respektive 800 Kč/m3 a ve třídě III D v obou případech dokonce už i za 600 Kč/m3. Kvůli přeplnění skládek zpracovatelů ale hromady této levné hmoty ležely ke konci roku takřka u každé lesní cesty či nejedné silnice, aniž by je někdo chtěl.

V Dřevařském magazínu 11/2018 mě zaujal článek „Kto je les dnes?“, odrážející rozčarování z nekvalifikovaného zasahování ochrany přírody do lesnického hospodaření v krajině. Takové zasahování do hospodaření v krajině není jen specifikem Slovenska, a zarážející je nejen jeho rozsah, ale i to, že odporuje tuzemské legislativě i mezinárodním závazkům.

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!