úterý 21. leden 2020 8:53
Registrace    

DM 10 2016 DrevoservisRakúsky piliarsky priemysel má stabilnú výkonnosť a v medzinárodnom porovnaní patrí do desiatky najväčších výrobcov reziva (7. miesto), vo vývoze reziva je na 6. pozícii. Ročne vyprodukuje 8,7 mil. m3 ihličnatého reziva. Rakúsky drevospracujúci priemysel má 1350 firiem s 25 500 zamestnancami. Porez guľatiny je v 1050 závodoch (78 % z celého odvetvia).

Stiahnuť celý článok z DM 10/2016 v pdf formáte »

Požadavky nadnárodní společnosti IKEA využívat od roku 2020 pouze dřevo certifikované systémem FSC jsou pro české dodavatele diskriminační. Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) loni proklamova - ná podpora investic do nových technologií, cílená na zvýšení pořezu domácích zpracovatelů a tím omezení stále se zvyšujícího exportu u nás těženého dříví, je zatím takříkajíc „u ledu“. Tato dvě témata spolu s tradičními informacemi o nákupu dřevní hmoty a nastíněním možného vývoje cen kulatiny a řeziva na trhu pro další období roku, byly hlavním programem jarního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 2. 6. 2017 na půdě lesnicko - -dřevařské společnosti Kloboucká lesní v Brumově – Bylnici na Zlíns

Kalamitní stav v českých lesích se i letos, již třetím rokem po sobě, promítá do vysokého podílu nahodilé těžby, která uvolňuje na trh nebývalé množství méně kvalitního dříví především z oblasti střední a severní Moravy. A to na úkor čerstvého dříví, zejména pak pro některé zpracovatele nezbytných kulatinových sortimentů, kdy poptávka po nich v případě nejžádanější smrkové hmoty vedla v letošním I. pololetí ve všech sledovaných třídách včetně III D k celkovému plošnému zvýšení ceny v řádech desetikorun až stokorun. Nemalé zdražení (od 50 do 170 Kč/m 3 ) se ze stejného důvodu dotklo také jakostnějších sortimentů borovice a hlavně pak modřínu, u něhož nedostatek čerstvé hmoty s výjimkou třídy III D zvedl ceny o 120 a 210 Kč/m 3 . Přemnožení různého podkorního hmyzu ve spojení s dřevokaznými houbami vedlo oproti loňsku naopak k výraznějšímu zlevnění dubové hmoty ve třídě II a III D o 290 a 190 Kč/m 3 .

DM 7 8 2016 Drevoservis SituaceTuzemští zpracovatelé smrkové hmoty z řad malých s středních pilařských provozů se po letech marného snažení dočkali dostatku, respektive někde i značného přebytku hmoty na trhu. Bohužel ale takové, ze které s ohledem na její kvalitu, na níž se negativně podepsaly loňské enormní sucho a následný atak kůrovce, nelze vyrobit patřičný koncový produkt.

Stiahnuť celý článok z DM 7-8/2016 v pdf formáte »

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!