čtvrtek 12. prosinec 2019 2:19
Registrace    

Na trhu nejžádanější smrkové kulatiny je kvůli pokračující kůrovcové kalamitě a několika větrným smrštím nadbytek, rapidně klesla její cena, v případě kůrovcové někde i o 400–500 Kč za kubík. Dobře odbytelné je i stavební řezivo za dobrou cenu. Z minulosti známé letité problémy pilařů se zásobováním hmotou, které na čas ustou­pily, ale mohou se vrátit, vystřídal nedostatek pracovníků, který by mohla vyřešit větší automatizace. Tato a další témata spolu s nastíněním aktuálního a očekávaného vývoje cen kulatiny a řeziva pro první čtvrtletí 2018 byly na programu podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 31. 10. 2017 na výstavišti v Brně v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu WOOD-TEC.

Lesní porosty v ČR byly loni opět kvůli slabým dešťovým srážkám devastovány kůrovcovou kalamitou, a to zejména v oblasti střední a severní Moravy se značným zastoupením smrku. K ní se v průběhu roku přidalo i několik větrných smrští, z nichž největší, říjnovému orkánu Herwart, padly na našem území při jeho řádění o víkendu 28.–29. 10. za oběť asi 3 milióny kubíků dříví. V důsledku s tím spojených vysokých nahodilých těžeb a podpory likvidace následků větrných kalamit u vlastníků lesů (jak u nás, tak i v okolních státech) došlo ve druhém pololetí k významným propadům cen dříví na evropském trhu a značným problémům s odbytem kůrovcového dříví včetně pilařské kulatiny.

Název článku „Jaké jsou cesty ke zvýšení spotřeby dříví v ČR“ v Dřevařském magazínu 9/2017 sděluje, že si LČR s.p. nechaly ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském Praha s.p. zpracovat studii o dřevozpracujícím průmyslu ve střední Evropě, jejíž součástí jsou návrhy opatření ke zvýšení spotřeby surového dříví a jeho zpracování v ČR. Informace o obsahu studie je stručná, neboť rok trvající studie nemohla být laciná a její obsah je určen zadavateli studie a nikoliv veřejnosti.

Rok 2016 se stal pro český trh s peletami významným milníkem – výroba dřevěných pelet překročila laťku 300 tisíc tun a domácí spotřeba pelet pokořila hranici 100 tisíc tun. Přestože počet peletových kotlů v českých domácnostech už vzrostl na 27 000, dvě třetiny zde vyrobených pelet jsou stále určeny na vývoz, zejména do Itálie, Rakouska a Německa. Situaci ale mění kotlíkové dotace.

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!