úterý 7. duben 2020 14:19
Registrace    

Po 60 dňoch prichádzajú sankcie

FakturaSlovenskí podnikatelia sa od zajtra (1. februára 2013) riadia doplnkami Obchodného zákonníka. Novými ustanoveniami § 340a, 340b sa transponuje smernica 2011/7/EÚ v boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Tieto ustanovenia obmedzujú maximálne možnú dohodnutú lehotu na splnenie peňažného záväzku dlžníka na 60 dní.

Lehota 60 dní začína plynúť od dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa ktorou požaduje splnenie finančného záväzku alebo od dňa, kedy veriteľ plnil objednávku. Neplatí to iba vtedy, ak bol dohodnutý iný (kratší) termín splatnosti. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom termíne splatnosti pohľadávky. Ak je účastníkom právneho vzťahu subjekt verejného práva, potom je max. lehota splatnosti 30 dní. Dohodou možno dosiahnuť max. splatnosť 60 dní.

Nové sú aj ustanovenia § 365 (odseky 2. a 3.) podľa ktorých ak dlžník nedodrží max. lehotu splatnosti, dostane sa do omeškania, hoci to nebolo deklarované zmluvou. Veriteľ sa bude môcť účinne domáhať úrokov z omeškania. Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky v sadzbe stanovenej vládou SR osobitným nariadením.

Foto: Profimedia.cz

 

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!